Bestellingen die u via onze webshop heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

Deze artikelen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via een email naar info@5384.nl  Op de bij de bestelling bijgesloten retourbon kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren. Daarnaast vindt u daar ook informatie over de te volgen procedure waaronder de wijze van verpakken.

De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in de originele verpakking worden geretourneerd.

De artikelen, waarvoor een retourbonnummer is aangevraagd, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres, worden geretourneerd.

53-84 accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld, worden niet geaccepteerd. Retouren die te laat binnen zijn of die niet zijn aangemeld, worden teruggestuurd, nadat de portokosten (€ 3,95) opnieuw zijn voldaan. Indien binnen een maand geen portokosten zijn ontvangen, dan kunt u geen beroep meer doen op de artikelen.

De retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. 53-84 zorgt voor een terugbetaling binnen 14 dagen van de retourzending van het door de klant aan 53-84 betaalde bedrag (na aftrek van de verzendkosten).

De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren in de winkel. Bij het afleveren van de retour in de winkel ontvangt u een tegoedbon. Deze tegoedbon is alleen in de winkel te besteden. 
Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.